Sakrament Bierzmowania i pielgrzymka dziękczynna do Kalisza
Dodane przez Esfares dnia Czerwiec 16 2013 19:07:05


Udzielenie SAKRAMENTU BIERZMOWANIA i pielgrzymka dziękczynna do Kalisza
4 czerwca we wtorek podczas Mszy św. w dniu wizytacji duszpasterskiej Biskupa-seniora Teofila Wilskiego 16 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Podczas kazania po raz kolejny Ksiądz Biskup uświadomił nam co to jest sakrament bierzmowania i jakim jest ważnym momentem w życiu młodego człowieka. Duch Święty umocnił naszą wiarę abyśmy ją mężnie wyznawali i według niej żyli.
Magdalena Kupczyk


Rozszerzona zawartość newsa

4 czerwca we wtorek podczas Mszy św. w dniu wizytacji duszpasterskiej Biskupa-seniora Teofila Wilskiego 16 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Podczas kazania po raz kolejny Ksiądz Biskup uświadomił nam co to jest sakrament bierzmowania i jakim jest ważnym momentem w życiu młodego człowieka. Duch Święty umocnił naszą wiarę abyśmy ją mężnie wyznawali
i według niej żyli. Rodzice wręczyli nam uprzednio poświęcone krzyże przywiezione przez Ojca Proboszcza z Ziemi Świętej.
W sobotę 8 czerwca młodzież bierzmowana z naszej parafii z Proboszczem Ojcem Serafinem, panem Sergiuszem, Ojcem Melchizedekiem i braćmi postulantami przeżyła dziękczynną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W drodze do naszego celu odmówiliśmy różaniec o nowe powołania zakonne. Pierwszym punktem pielgrzymki była wizyta u Sióstr Klarysek. Nowicjuszka Helena
i postulantka Beata opowiedziały nam o swoim życiu i radości, którą sprawiło im powołanie i wstąpienie do zakonu. Z ciekawością słuchaliśmy historii i opowiadań sióstr o św. Klarze i ich zakonie. Poprosiliśmy o modlitwę i zdeklarowaliśmy się tym samym. Następnie przejechaliśmy do Sanktuarium św. Józefa gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. dziękczynnej za sakrament bierzmowania i o wytrwanie
w powołaniu braci postulantów. Po Eucharystii i zwiedzeniu Sanktuarium udaliśmy się na pyszny obiad do Domu Pielgrzyma. Po obiedzie odwiedziliśmy Katedrę św. Mikołaja i umocnieni modlitwą w dobrych humorach ruszyliśmy do domu. Pielgrzymka i wspólna modlitwa jeszcze bardziej ugruntowała nas bierzmowanych w wierze i utwierdziła w przekonaniu, że jesteśmy przykładem dojrzałości chrześcijańskiej dla młodszych i starszych. Dziękujemy ojcu Serafinowi za zorganizowanie pielgrzymki
i wspólne spędzenie czasu.
Magdalena Kupczyk